Boom alebo rozbeh: Ako kultúra hovorí o peniazoch?

Stratené desaťročie Výskumní pracovníci na univerzitách v Southamptone, Edinburghu, Lancasteri a Manchestri – financovaní Radou pre výskum umenia a humanitných vied – preskúmali históriu finančného poradenstva a spôsob, akým je zastúpený v kultúre. Zistenia sú súčasťou bezplatného online kurzu.   Južné more Bubble Zlyhanie spoločnosti Južného mora bolo krízou, ktorá formovala naše chápanie nebezpečenstva špekulatívnych bublín.   […]

Pokračovat ve čtení