Dotácia na tepelné čerpadlo dostupná aj pre vašu domácnosť

Výrobky

Snaha byť ekologickým sa odráža vo viacerých sférach ľudského života. Tento trend sa v posledných rokoch dostal do podvedomia aj v oblasti vykurovania domácností. Tepelné čerpadlá predstavujú obľúbený zdroj vykurovania v súčasnosti. Stali sa natoľko populárne, že pred niekoľkými rokmi dokonca vznikla dotácia na tepelné čerpadlo. V minulosti však získať takúto dotáciu nebolo veľmi jednoduché. Dnes je však dotácia na tepelné čerpadlo prístupná širokému okruhu obyvateľstva. Je aj vašim snom vykurovať efektívne, šetrne a ekologicky? Možno práve teraz je ten správny čas zamyslieť sa nad výmenou starého vykurovacieho zariadenia za nové.

tepelné čerpadlo

Výhody dotácie na tepelné čerpadlo

Najväčšou výhodou dotácie je to, že tomu, komu sa ju podarí získať odpadne značná časť vstupných nákladov. Z dotácie na tepelné čerpadlo je možné hradiť čokoľvek – od samotného zariadenia až po možné revízie a kontroly, ktoré toto zariadenie uvedú do prevádzky. Tieto výdavky sa nazývajú spôsobilé výdaje. Odhaduje sa, že vďaka dotácii sa obstarávacie náklady znížia až o takmer 30 %, čo je skutočne pekné číslo. Dotácia na tepelné čerpadlo svojim vznikom umožnila sprístupniť tieto zariadenia veľkému počtu domácností. Dotácia je určená pre všetkých, ktorí chcú byť šetrní nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči vlastnému finančnému rozpočtu. Dotácia je určená pre všetky typy tepelných čerpadiel – tepelné čerpadlo typu voda/voda, zem/vzduch a vzduch/voda. Medzi výhody tepelného čerpadla ako samostatného zariadenia patria hlavne nízke prevádzkové náklady, jednoduchá inštalácia, automatická prevádzka, ktorú je možné jednoducho regulovať, nízka závislosť na cenách od externých dodávateľov (ako v prípade plynových kotlov) a bezpečná prevádzka. Okrem iného tepelné čerpadlá svojou činnosťou neprispievajú k vypúšťaniu negatívnych externalít do ovzdušia.

čerpadla tepelná

Čo všetko je k zisku dotácie na tepelné čerpadlo zaobstarať?

Zisk dotácie nie je umožnený každému, kto si o jej získanie zažiada. Je potrebné predložiť súbor dokladov, ktoré oprávňujú k jej získaniu. Jedná sa napríklad o energetické hodnotenie (energetický posudok, ktorý je vypracovaný odborníkom), návrh projektu (jedná sa o navrhnuté zmeny a popis všetkých opatrení, ktoré sú v projekte zahrnuté) a o ostatné dokumenty (patrí sem napríklad výpis z katastru nehnuteľností a podobne). Žiadateľ o tepelné čerpadlo tiež musí mať vopred zabezpečeného dodávateľa tepelného čerpadla, od ktorého musí mať (minimálne) cenovú ponuku. V lepšom prípade sa však jedná o zmluvu, ktorá je medzi ním a oprávneným zhotoviteľom uzatvorená. Oprávnený zhotoviteľ je osoba, ktorá sa dlhodobo zaoberá inštaláciou tepelných čerpadiel a v rámci projektu udeľovania dotácii získala status oprávneného zhotoviteľa.