Význam verejného sektora

Podnikanie

Ekonomika sa skladá z viacerých menších častí, bez ktorých by nefungovala tak, ako má. Ak jedna časť nefunguje správne, výrazne sa to odrazí na tom, ako sa bude obyvateľom danej krajiny žiť. Dôležitou súčasťou ekonomiky je verejný sektor, na ktorého vysvetlenie neexistuje jednoznačné vysvetlenie. Pojmov môže byť viacero. Kľúčové je však spomenúť, že základom verejného sektora je register partnerov verejného sektora. Chcete sa aj vy o tejto zaujímavej oblasti v danej ekonomike dozvedieť viac?

veřejný sektor

Prečo je verejný sektor pre ekonomiku dôležitý?

Cieľom každej ekonomiky by malo byť to, aby bol zabezpečený správny chod verejného sektora. Verejný sektor možno označiť za tú časť ekonomiky, ktorá sa nachádza nie v súkromnom, ale vo verejnom vlastníctve. Z politického hľadiska sa v prípade verejného sektoru rozhoduje verejnou voľbou. To isté platí aj o samotnej kontrole, ktorá je tiež aplikovaná verejne. Každá vyspelá ekonomika sa považuje za zmiešanú. To v praxi znamená, že sa skladá tak zo súkromného, ako aj verejného sektoru. Súkromný sektor zastávajú podnikateľské osoby, verejný je zase reprezentovaný štátom alebo verejnými osobami, ktoré majú oprávnenie v ňom vystupovať. Častokrát sa však stáva, že nie je jednoduché navrhnúť rozdiel medzi verejným a súkromným sektorom. Okrem toho, ekonomiku možno rozdeliť na ziskový a neziskový sektor. Je potrebné spomenúť to, že oba sektory môžu byť zastávané tak súkromným, ako aj verejným záujmom.

Hlavné ciele verejného sektora

Ciele, ktoré verejný sektor sleduje, možno rozdeliť do troch základných kategórií. A to do:

Alokačná funkcia– primárnym cieľom je zabezpečiť to, aby boli služby verejného charakteru zaistené tam, kde je potrebný verejný sektor. Jedná sa o oblasti, ako napríklad ochrana, bezpečnosť alebo justícia. V týchto oblastiach je výhodnejšie, aby pôsobil verejný sektor.

Stabilizačná funkcia– cieľom je tiež aj udržať ekonomiku v rovnováhe. A to napríklad udržaním ideálneho stavu v monetárnej politike alebo v prípade zamestnanosti.

kalkulačka

Redistribučná funkcia– cieľom je tiež aj prerozdeľovanie prostriedkov, a to prideľovanie dôchodkov alebo sociálnych dávok. V prípade verejného sektora je dôležité spomenúť to, že sa vyplatí všade tam, kde súkromný sektor zlyháva. A to napríklad z dôvodu pôsobenia monopolu alebo existencii verejných statkov.

Základom verejného sektora je register partnerov verejného sektora. Ten by mal byť voľne dostupný v každej ekonomike. Ak sa aj vy chcete k nemu dostať, na stránkehttps://www.easystart.sk/ nájdete informácie, kde ho nájdete.