Peniaze a úvery

Charakteristickou črtou všetkých finančných úverov je, že sa poskytujú a prijímajú formou peňazí na základe zmluvy medzi veriteľom a následným dlžníkom.
Pod pojmom veriteľ chápeme organizáciu, ktorá hromadí kapitál, peniaze, teda finančných sprostredkovateľov, akými sú napríklad banky či poisťovne. V niektorých prípadoch je veriteľom i súkromná osoba, ktorá poskytne peniaze a následne, podľa dohody, jej budeme splácať.
Úvery majú viaceré podoby. Napr. termínované pôžičky.

procento

Termínované pôžičky
V tomto prípade sa jedná o úver na financovanie podniku. Teda na jeho rozvoj a zdokonaľovanie, aby poskytoval čoraz lepšie a kvalitnejšie služby, pričom majiteľ nakoniec len získa. Tak v tomto prípade hovoríme o investičnom úvere. Ale takisto sa môže využiť na financovanie prevádzky, aby bola výroba efektívnejšia a zamestnanci používali napríklad rýchlejšie a dokonalejšie stroje. Splácanie úveru má v tomto prípade podobu, kedy sa úver platí určitou čiastkou z celkového zisku podniku. Minimálne 30- 50%. Zvlášť pri tých 50% sa jedná o krutú splátku. Ale na druhej strane, bez úveru by podnikateľ tento finančný úspech nedosiahol, takže je to relatívne fér. Tieto pôžičky mávajú lehotu platnosti zvyčajne 1 až 10 rokov, niekedy až 15 rokov, pričom dlžník je povinný pravidelne odvádzať spomínaných 30- 50 % zisku veriteľovi.

hotovost

Pôžičky poskytované formou hypotekárnych listov
Názov tohto duhu úveru je zložitý. Uľahčene povedané, ide o stavebné pôžičky. Podnik ponúkne banke ako záruku istú nehnuteľnosť. Teda dom. Banka zaťaží tento dom hypotékou, teda do knihy vlastníctva napíše svoje meno a tým má na dom i právo. Týmto spôsobom už dom vlastní banka. Ak teda človek, ktorý uzavrel s bankou tento úver nebude dodržiavať dohodu, nebude splácať, banka mu dom predá a tým získa, pričom dlžníkovi prakticky zničí život. Preto je táto záruka v podobe nehnuteľnosti relatívne spoľahlivou zárukou, že dlžník dohodu dodrží.

Medzinárodné úvery
Ide o činnosti, ktoré som opisoval vyššie, pričom tu je vytvorená dohoda medzi dvoma národmi.