Podnikanie bez ťažkostí

Podnikanie

Myslím, že viacerí poznáme reči o tom, ako za komunistov každý musel pracovať a ako sa dnes už nikomu pracovať nechce. Je pravda, že dnes si ľudia môžu vybrať byť dobrovoľne nezamestnaní, čo ale z pravidla neznamená, že sa im pracovať nechce. Mladých ľudí prestáva lákať monotónna práca od 9:00 do 17:00 a nezaujímajú ich bežné povolania, na aké sme zvyknutí. Čo ale mnohých najmä mladých ľudí zaujíma, je podnikanie a možnosť zarobiť si tak povediac sami na seba. V prvom rade majú na mysli pravdepodobne víziu zárobku, no tieto plány sa neraz rúcajú pod návalom povinností a zodpovednosti, ktoré s podnikaním nastávajú. Založenie s.r.o. https://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-s-r-o je rýchle a jednoduché.

založenie spoločnosti

Proces založenia podnikania môže a nemusí byť zložitou záležitosťou. S.r.o., alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je u nás najbežnejšou formou podnikania a pri jej zakladaní si treba vopred premyslieť niekoľko vecí. V prvom rade musíte vedieť, s čím chcete podnikať a na základe toho si určiť predmet podnikania.

Obchodné meno spoločnosti si musíte zvoliť tak, aby nebolo podobné a ani zameniteľné za žiadne už existujúce obchodné meno, čo si viete skontrolovať v obchodnom registri. Tomuto kroku venujte náležitú pozornosť, pretože meno, ktoré pre svoju firmu vyberiete, ju bude reprezentovať navonok a bude pod ním zapísané aj v obchodnom registri.

Sídlo firmy môže byť adresa bytového aj nebytového priestoru. Môžete samozrejme za sídlo firmy uviesť aj vašu adresu, alebo adresu jedného zo spoločníkov, pokiaľ nejakých máte a sídlom firmy môže byť aj adresa nehnuteľnosti, ktorú nevlastníte, pokiaľ viete doložiť povolenie od jej majiteľa.

Spoločníci sú ľudia, s ktorými sa rozhodnete podnikať, pokiaľ do toho nechcete ísť sami. Môžete ich mať až 50 a ich úlohou je podieľať sa peňažnými aj nepeňažnými vkladmi na spoločnosti. Z nich si tiež vyberiete konateľov spoločnosti, čo sú osoby oprávnené v mene vašej spoločnosti konať. Jednému zo spoločníkov tiež pripadne funkcia správcu vkladu, z čoho vyplýva, že bude poverený spravovaním časti vkladov spoločníkov splateným pred vznikom spoločnosti. Pokiaľ si na túto funkciu nevyberiete nikoho zo spoločníkov, môžete ju zveriť aj banke.

podanie ruky

Financie sú ďalším aspektom zakladania firmy a minimum, čo na to potrebujete je 5000€, čo tvorí minimálne základné imanie. Pokiaľ ale podnikáte so spoločníkmi, každého vklad musí byť minimálne 750€.

Dokumenty, ktoré budete potrebovať na založenie spoločnosti zahŕňajú samozrejme zakladateľskú listinu, ak podnikáte sám a spoločenskú zmluvu, ak máte aj spoločníkov. Ak ste si za sídlo firmy určili nehnuteľnosť, ktorú nevlastníte, potrebujete doložiť povolenie od jej majiteľa. Tak isto, ak si spoločnosť zakladáte ako jednotlivec, musíte mať vyhlásenie o tom, že nie ste zakladateľom ani spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.