V čom pomôže podnikateľovi virtuálne sídlo?

Podnikanie

Človek, ktorý chce právoplatne vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, k tomu potrebuje nejakú firmu a byť jej právnym zástupcom, aby ju mohol zapísať do obchodného registra SR. Po jej právoplatnom zápise do obchodného registra sa môže pustiť do svojich plánov. Okrem iných bodov tu musí pri zápise uviesť sídlo firmy. Čo to ale presne znamená?

Ide o kontaktnú adresu firmy. O adresu, kam napríklad môže chodiť pošta. Z banálnych alebo opodstatnených dôvodov je skrátka potrebné zaevidovať adresu- miesto, ktoré má táto osoba právomoc zapísať do OR. Nemusí ísť nutne o pracovisko, ale zaevidovanou adresou tak môže byť napríklad aj dom/byt, kancelária a nehnuteľnosti v prenájme (s ktorých zápisom do OR však musí súhlasiť ich vlastník).

stôl, stolička, fixy

A toto vie byť pre niekoho kameň úrazu. Pochopiteľne nie každému podnikateľovi vyhovuje, aby ako sídlo firmy uviedol svoje bydlisko- kde by sa potom krížilo jeho súkromie s povinnosťami biznisu. Práve potreba zapísať sídlo firmy je jedným z hlavných faktorov, prečo si podnikateľ chce prenajať alebo dokonca kúpiť kancelárske priestory- ktoré možno následne ani plnohodnotne nevyužíva. Nehovoriac o tom, že v prípade prenájmu týchto (väčšinou drahých) priestorov nemusí ich majiteľ súhlasiť s tým, aby jeho nájomca toto sídlo niekde evidoval.

Prenajímať si alebo dokonca kupovať kancelárske priestory, to samozrejme výrazne naruší finančný rozpočet a pre začínajúceho podnikateľa to vie byť niečo nepredstaviteľné.

mince v dlani

Virtualne sidlo sa stáva obľúbeným riešením, čo ideálne poslúži k týmto účelom. Jeho adresu môžete zapísať do obchodného registra a za tieto priestory sa platí cca 10- 20 eur mesačne. Virtuálnemu sídlu zvyčajne nechýbajú ani doplnkové služby- prijímanie pošty, vybavovanie korešpondencie, sekretárka a v prípade záujmu vedia poskytnúť aj zasadacie priestory. Chýbať by im nemala ani zodpovedajúca technika, TV obrazovka a pripojenie na internet.