Šoféri začiatočníci

Na Slovensku povoľuje zákon  udelenie vodičského preukazu na vedenie motorového vozidla skupiny B a B 1 osobám starším ako 18 rokov. Výnimkou sú osoby, ktoré majú 17 rokov, avšak po udelení vodičského preukazu, musia tieto osoby vykonávať vedenie motorového vozidla pod dohľadom staršieho, skúsenejšieho vodiča s platným vodičským preukazom, tak ako to povoľuje zákon.
Pre osoby, ktoré začínajú s vedením motorového vozidla je to nová skúsenosť a po väčšina z nich ešte nie je dostatočne skúsená, čo sa týka záležitostí s osobným automobilom. Akým chybám sa vyhnúť a na čo si dávať pozor?

autoškola

Kontrola dokladov od vozidla
Pri jazde s motorovým vozidlom, pred jazdou, vždy dbáme na to, aby doklady o technickom stave vozidla, povinné zmluvné poistenie a iné náležité dokumenty boli v poriadku a platné. Nikdy nejazdíme s vozidlom, ktoré ich nemá v poriadku. Môže sa ľahko stať, že pri cestnej kontrole, policajti udelia pokutu, zoberú technický preukaz alebo zoberú vodičský preukaz. To platí aj v prípade, že vozidlo nie je v tvojom vlastníctve.

Vizuálna kontrola stavu vozidla
Vždy pred jazdou je potrebné sa uistiť, že je vozidlo v dobrom technickom stave, že fungujú všetky svetlá, pneumatiky sú dostatočne nahustené a neojazdené, sklá na vozidle nepopraskané alebo vybité, … Tieto „banality“ zohrávajú nemalú rolu v bezpečnosti pri vedení motorového vozidla. Venuj pár minút kontrole pred jazdou. Ide nie len o tvoju bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

cesta

Dodržiavanie predpisov
Najmä mladí vodiči si na toto nepotrpia, aj keď len boli „vypustení“ z autoškoly. Dosť smutná záležitosť. Dodržiavanie predpisov cestnej premávky je veľmi dôležité. Na cestnej komunikácii sa treba správať tak, ako to káže zákon. Nikdy neporušuj pravidlá cestnej premávky. Jednak môžeš ľahko prísť k pokute alebo v horšom prípade, ublížiš sebe alebo niekomu inému.