Deti a láska k prírode

Cestovanie

Prečo sa všade vyrubujú veľké územia lesov? Prečo sú moria a oceány plné plastov? Prečo sa zamorujú podzemné vody? Bude to tým, že ľuďom chýba láska k prírode. V školách a rodinách je nedostatočná enviromentálna výchova. Výchova k ochrane životného prostredia.

holčička

Nespoliehajte sa len na učiteľov a cudzích ľudí, že vaše dieťa naučí ochraňovať prírodu. Tak ako všetko ostatné, dieťa sa učí hlavne od rodičov. Buďte svojim deťom príkladom. Naučte ho od malička, že príroda, naša Zem je naša živiteľka. Že keď si ju zničíme, nebudeme mať čo jesť, piť, ani dýchať.

Naučte ho milovať prírodu. Od bábätka s ním chodievajte na prechádzky do lesa, medzi stromy. Učte ho, že rastliny nám vyrábajú čistý vzduch, bez ktorého sa nedá žiť. Učte ho vnímať tú krásu, tú dokonalosť. Nie je nič krajšie, ako keď dieťa s láskou pozoruje kvietky, listy, chrobáčiky, zvieratká. Učte ho, ako môže lesu pomáhať. Už ako malinké vám môže pomáhať zbierať odpadky, ktoré do lesa nepatria. Jednoducho si na každú prechádzku vezmite so sebou vrecko, do ktorého pozbierajte plastové fľaše, konzervy, alebo iné odpadky. Dieťa to bude považovať za samozrejmé a naučí sa to robiť úplne automaticky. Keď sa takto zapojí viac ľudí, viac detí, les bude omnoho krajší pre vás všetkých.

příroda

Doma trieďte svoj odpad. Dieťa sa hravo naučí, kam patrí plast, kam papier, kam plechovka. Vysvetlite mu, prečo to tak robíte. Že sa tieto odpadky dajú recyklovať a tým môžete zachrániť Zem.

Dnes už sa veľa hovorí o bezobalových nákupoch. Keď vaše deti uvidia, že si do obchodu beriete vlastné obaly na prací prášok, na múku, cestoviny… budú to robiť v budúcnosti aj oni. Rozprávajte im pri takomto nákupe, o koľko menej odpadu takto bude na našej planéte. 
Vyrobte doma spolu vtáčiu búdku, ktorú potom spolu zaveste na strom a pri prechádzke dopĺňajte semienka. Vaše dieťa bude nadšené, keď bude môcť pozorovať vtáčiky, ako sa kŕmia.

Čo je hlavné, keď sa stane dospelým človekom, bude sám ochraňovať prírodu a zároveň prebúdzať lásku k prírode aj svoje deti, aj iných ľudí okolo seba.
Takto vieme zachrániť naše životné prostredie. Čím viac ľudí sa pridá k nám, tým viac prírody ostane i ďalším generáciám.