Čo vám pomôže pri učení sa jazyka?

Nie je učenie ako učenie. To vám mnohí potvrdia na základe ich skúseností zo strednej či základnej školy. Ľudia, ktorým je učivo dostatočne vysvetlené a potom dostatočne a správne precvičované , sú schopní oveľa efektívnejšie memorovať preberanú látku. Samozrejme to závisí od učiteľa, ktorý musí byť príjemný a musí si so študentmi takzvane kliknúť.

slovník

  • Jedna z najúčinnejších metód ako sa naučiť správnu výslovnosť je hlasné opakovanie slovíčok. Nemali by ste sa ale spoliehať len na seba. Pre istotu ich precvičujte hneď po ich počutí, a to aj niekoľko krát. Ak ho budete opakovať po niekom, pre koho je tento jazyk rodný, máte ešte jedno veľké plus.
  • Vďaka internetu môžeme vyskúšať rôzne metódy v zdokonaľovaní. To platí aj pre učenie jazykov. Jedna z vecí, ktoré mnohým pomohli v rozvíjaní je počúvanie a pozeranie videí v cudzom jazyku. Nech vás ale neodradí, ak nebudete všetkému rozumieť, alebo pochopíte len málo. Vráťte sa k tomu opäť, aby sa vám to dostalo do uší, prípadne si to pozrite s titulkami, ktorým budete rozumieť.

otázky

  • Náročnejší proces, ktorý si bude vyžadovať vaše úplné zapojenie, no je veľmi účinný a úspešný. Vyberte si nejaký text a snažte sa ho preložiť do cudzieho jazyka. Samozrejme, že to funguje aj opačne. Je už len na vás, čo vám pripadá jednoduchšie a viac prospešné.
  • Ďalší bod sa týka komunikácie. Vedieť základné vety a otázky je na nezaplatenie a často je to predmetom prvých vyučujúcich hodín v škole. Preto si ich snažte čo najviac opakovať a odpovedať na ne rôznymi variantmi, ktoré by mali byť dostatočne pestré. Ak máte k dispozícii počítač, vypočujte si nejaké interview v cudzom jazyku. Následne si otázky zapíšte a pokúste sa na ne sami odpovedať.
  • Predsa len, pri učení sa jazyka je asi najrýchlejšia cesta, ak budete komunikovať s niekým, kto jazyk ovláda na domorodej úrovni. Takto zvýšite kvalitu učenia, ktorá bude neporovnateľná s tou na vyučovaní. Ak nemáte k dispozícii nikoho, s kým by ste mohli trénovať, budete si musieť vystačiť sami. Stačí ak si predstavíte základné otázky, ktoré sa objavujú najčastejšie v rozhovoroch. O počasí, o novinkách a celebritách, o najnovších udalostiach alebo len tak, o klebetách.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup