Čo vám pomôže pri učení sa jazyka?

Bývanie

Nie je učenie ako učenie. To vám mnohí potvrdia na základe ich skúseností zo strednej či základnej školy. Ľudia, ktorým je učivo dostatočne vysvetlené a potom dostatočne a správne precvičované , sú schopní oveľa efektívnejšie memorovať preberanú látku. Samozrejme to závisí od učiteľa, ktorý musí byť príjemný a musí si so študentmi takzvane kliknúť.

slovník

  • Jedna z najúčinnejších metód ako sa naučiť správnu výslovnosť je hlasné opakovanie slovíčok. Nemali by ste sa ale spoliehať len na seba. Pre istotu ich precvičujte hneď po ich počutí, a to aj niekoľko krát. Ak ho budete opakovať po niekom, pre koho je tento jazyk rodný, máte ešte jedno veľké plus.
  • Vďaka internetu môžeme vyskúšať rôzne metódy v zdokonaľovaní. To platí aj pre učenie jazykov. Jedna z vecí, ktoré mnohým pomohli v rozvíjaní je počúvanie a pozeranie videí v cudzom jazyku. Nech vás ale neodradí, ak nebudete všetkému rozumieť, alebo pochopíte len málo. Vráťte sa k tomu opäť, aby sa vám to dostalo do uší, prípadne si to pozrite s titulkami, ktorým budete rozumieť.

otázky

  • Náročnejší proces, ktorý si bude vyžadovať vaše úplné zapojenie, no je veľmi účinný a úspešný. Vyberte si nejaký text a snažte sa ho preložiť do cudzieho jazyka. Samozrejme, že to funguje aj opačne. Je už len na vás, čo vám pripadá jednoduchšie a viac prospešné.
  • Ďalší bod sa týka komunikácie. Vedieť základné vety a otázky je na nezaplatenie a často je to predmetom prvých vyučujúcich hodín v škole. Preto si ich snažte čo najviac opakovať a odpovedať na ne rôznymi variantmi, ktoré by mali byť dostatočne pestré. Ak máte k dispozícii počítač, vypočujte si nejaké interview v cudzom jazyku. Následne si otázky zapíšte a pokúste sa na ne sami odpovedať.
  • Predsa len, pri učení sa jazyka je asi najrýchlejšia cesta, ak budete komunikovať s niekým, kto jazyk ovláda na domorodej úrovni. Takto zvýšite kvalitu učenia, ktorá bude neporovnateľná s tou na vyučovaní. Ak nemáte k dispozícii nikoho, s kým by ste mohli trénovať, budete si musieť vystačiť sami. Stačí ak si predstavíte základné otázky, ktoré sa objavujú najčastejšie v rozhovoroch. O počasí, o novinkách a celebritách, o najnovších udalostiach alebo len tak, o klebetách.